Motoškola – kurzy

Přehled nabízených kurzů na motorky

Kurz pro získání řidičského oprávnění pro skupinu „AM“

Řidičský průkaz pro skupinu „AM“ opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s max. konstrukční rychlostí 45 km/h a objemu válců do 50 ccm.

v

 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.
 • U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW.
 • U tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů.
 • U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg.

K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.

 • věk min. 15 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost,
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců,
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce.

Kurz pro získání řidičského oprávnění pro skupinu „A1“

Řidičský průkaz pro skupinu „A1“ opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 ccm a o výkonu nejvýše 11 kW.

v

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.

 • věk min. 16 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost,
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců,
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce.

Kurz pro získání řidičského oprávnění pro skupinu „A2“

Řidičský průkaz pro skupinu „A2“ opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 35 kW.

v

Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.

 • věk 18 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost,
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců,
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

Kurz pro získání řidičského oprávnění pro skupinu „A“

Řidičský průkaz pro skupinu „A“ opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj.

v

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW).

Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.

Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

 • věk 24 let, nebo:
  • věk 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla,
  • věk 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost,
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců,
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži.